Produkty

Výrobný sortiment tvoria rotačné súčiastky prírubového typu, kde hlavným predstaviteľom sú najmä vonkajšie a vnútorné ložiskové krúžky , ktoré sú vyrábané z rôznych polotovarov:

Prírubový typ ⌀ 15 - 200 mm

Rotačné súčiastky prírubového typu s vonkajším priemerom od 15 do 200 mm so vstupným polotovarom buď výkovkom alebo blankom z trubky;

Rotačné súčiastky s vonkajším
priemerom 15 - 74 mm

Súčiastky prstencového, hriadeľového a prírubového typu s vonkajším priemerom 15 – 74 mm so vstupným polotovarom trubkou;

Valcový typ

Rotačné súčiastky valcového typu, kde vstupným polotovarom je tyč alebo trubka;